1

ᲡᲔᲠᲢᲘᲤᲘᲙᲐᲢᲘ

3

მოწინავე კომპანიის პრემია 2013 წელს მივიღეთ

2

2015 წელს ჩვენ გვეკუთვნოდა კომპანიის მთლიანობის მინიჭება

4

2016 წელს გვქონდა კეთილსინდისიერი ბიზნესის კომპანიის ჯილდო

1

ჩვენ გვქონდა უფლება მოგვეწოდებინა Shenxian მეწარმეთა ასოციაციის პრემიით.